§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Kosowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smartsystem Paweł Kosowski, ul. Leśna 9e/2,
  46-040 Ozimek, NIP: 9910319329, REGON: 161543017, zwany w dalszej części „SMARTSYSTEM”. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: pkosowski@smart-system.eu
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, które SMARTSYSTEM uzyskuje od użytkowników www.abmark.net.pl. SMARTSYSTEM zwraca się z prośbą o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, celem przyswojenia zasad oraz procedur dotyczących danych i ich przetwarzania.

§ 2
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SMARTSYSTEM nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Pawłem Kosowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Smartsystem Paweł Kosowski.

§ 3
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu umożliwienia Państwu z korzystania z usług serwisu www.abmark.net.pl zwanego w dalszej części „abmark.net” SMARTSYSTEM przetwarza Państwa dane osobowe –
  w niżej wskazanych celach. Podajemy je poniżej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej ich przetwarzania.
 2. Dla celu odbierania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Państwa zgody.
 3. Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy dane zbierane przez narzędzia pozwalające śledzić czynności, jakie podjęli Państwo podczas korzystania
  z serwisu, a to Google Ads.

W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Państwa zgody.

§ 4
PLIKI COOKIES

 1. Abmark.net wykorzystuje pliki „cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze, telefonie, tablecie, bądź też innym urządzeniu. Podobne działania stosowane są przez większość funkcjonujących stron internetowych. Mogą one być odczytywane przez system SMARTSYSTEM, a także systemy należące do innych podmiotów, z których korzystamy, a to Google (szerzej § 5).
 2. Informacje gromadzone w plikach „cookies” dotyczą Państwa adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, używanego języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, jak również informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki „cookies” spełniają różne funkcje na stronie internetowej. Przykładowe z nich SMARTSYSTEM wymienia poniżej:
 1. poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej – dzięki plikom „cookies” abmark.net działa sprawniej i ułatwione zostaje korzystanie z funkcji strony abmark.net, a to dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na niej. Ułatwia to również poruszanie się Państwa pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 2. stan sesji – w plikach „cookies” zapisywane są informacje o sposobie korzystania przez Państwa ze strony abmark.net. Dotyczyć one mogą także najczęściej odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania stron;
 3. tworzenie statystyk – dzięki plikom „cookies” możliwe jest dokonywanie analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony abmark.net. Ułatwia to prace nad personalizacją strony internetowej. Do monitoringu strony oraz tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzie firmy Google, w postaci Google Ads (§ 5)
 4. korzystanie z funkcji społecznościowych – pliki „cookies” umożliwiają polubienie naszego fanpage’u na tym portalu bezpośrednio z poziomu strony abmark.net
 1. SMARTSYSTEM informuje, że wiele z plików „cookies” jest zanonimizowane – SMARTSYSTEM nie jest w stanie na ich podstawie ustalić Państwa tożsamości bez posiadania dodatkowych danych.
 2. Państwa przeglądarka internetowa prawdopodobnie domyślnie zezwala na wykorzystywanie plików „cookies” w Państwa urządzeniu. Z tego też powodu przy pierwszej wizycie w serwisie prosimy o wyrażenie zgody na użycie „cookies” oraz ewentualnie ich dostosowanie. W przypadku gdyby Państwo nie życzyli sobie wykorzystania plików „cookies” podczas korzystania ze strony abmark.net, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Polegać to może na całkowitej blokadzie tych plików bądź żądaniu powiadomienia o każdorazowym zapisaniu takich plików na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.
 3. Wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować niedogodności przy korzystaniu ze strony abmark.net.
 4. Z poziomu abmark.net mogą Państwo zmienić ustawienia plików „cookies”
  w zakładce Ustawienia cookies:

§ 5
GOOGLE ADS

 1. Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Przy pomocy Google Ads SMARTSYSTEM promuje abmark.net
  w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. SMARTYSTEM wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.
 3. Przy pomocy Google Ads SMARTSYSTEM promuje abmark.net w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. SMARTSYSTEM wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są
  w oparciu o uzasadniony prawnie interes postaci marketingu własnych produktów bądź usług.
 4. Odwiedzając stronę abmark.net automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik „remarketing cookie” firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
 5. Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy wyrażona została przez Państwa zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania oraz użycia aplikacji z Państwa kontem i na wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
 6. Jeśli w Państwa przypadku będą Państwo zalogowani podczas wizyty na stronie abmark.net w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Państwa dane razem
  z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Goole Ads, aby utworzyć grupy docelowe.
 7. Możliwym jest dezaktywowanie przez Państwa „cookies” wykorzystywanych do remarketingu w ramach ustawień Państwa konta Google pod adresem https://adssettings.google.com.
 8. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod adresem https://policies.google.com/privacy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

§ 6
PROFILOWANIE – COOKIES MARKETINGOWE

SMARTSYSTEM informuje, że na stronie internetowej abmark.net nie stosuje profilowania.

§ 7
PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie,
  w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.
 2. Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
 1. wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do SMARTSYSTEM na adres pkosowski@smart-system.eu
 2. przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres SMARTSYSTEM tj. ul. Leśna 9e/2, 46-040 Ozimek
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody SMARTSYSTEM ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 8
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem korzystania z serwisu abmark.net.
 2. Abym możliwe było przesłanie zapytania ofertowego i otrzymania odpowiedzi na nie, konieczne jest podanie przez Państwa adresu e-mail bądź numeru telefonu. Bez tego ADS CHECK nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

§ 9
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W przyszłości mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność lub obowiązek po stronie SMARTSYSTEM przekazania danych osobowych. Obecnie SMARTSYSTEM nie jest
w stanie przewidzieć, w jakich sytuacjach mogłoby to nastąpić. SMARTSYSTEM zapewnia jednak, iż każdy taki przypadek będzie poddany dokładnej analizie, w celu wyeliminowania sytuacji udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

§ 10
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane przetwarzane są jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu w związku z czym: 
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

§ 11
UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. SMARTSYSTEM informuje, że posiadają Państwo prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;

Zawsze mogą Państwo skontaktować się z SMARTSYSTEM celem ustalenia jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy oraz jakie jest ich pochodzenie.
W określonych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać kopię przekazanych nam danych osobowych w powszechnie używanym oraz ustrukturyzowanym formacie do odczytu maszynowego bądź wystąpić o przeniesienie Państwa danych osobowych do dowolnej, wybranej przez Państwa osoby trzeciej.

 1. sprostowania danych osobowych;

W momencie gdy ustalą Państwo, iż posiadane przez SMARTSYSTEM Państwa dane osobowe są błędne, nieaktualne, niepełne bądź nieprawidłowe, mają Państwo prawo do zgłoszenia żądania ich uzupełnienia lub poprawienia.

 1. usunięcia danych osobowych;

W każdej chwili mogą Państwo żądać od SMARTSYSTEM usunięcia przechowywanych danych osobowych. Niemniej jednak w niektórych przypadkach może to być niemożliwe np. w celu obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane przez prawo.

 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

W każdej chwili, kontaktując się z SMARTSYSTEM mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one zbędne do celów przetwarzania.

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji co do sposobu wniesienia sprzeciwu oraz procedury, znajdą Państwo w ust. 4 i następnych

 1. przenoszenia danych osobowych.
 1. SMARTSYSTEM szanuje Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić ich realizację.
 2. Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których SMARTYSTEM będzie zmuszone do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego rozwiązania niż to, które Państwo wybrali. Odmowa realizacji Państwa żądania może nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia działania zgodnego z prawem.
 3. W każdej chwili mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli SMARTSYSTEM wykaże, że:
 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W każdej chwili mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo realizować poprzez:
 3. wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do SMARTSYSTEM na adres pkosowski@smart-system.eu

lub

 1. wysłanie oświadczenia pismem na adres SMARTSYSTEM

§ 12
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostaną Państwo powiadomieni poprzez wiadomość e-mail, o ile została ona przez Państwa podana. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt
  z Państwem, informacje o zmianach Polityki Prywatności będą dostępne
  w następujący sposób:
 1. na stronie abmark.net;
 2. poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail pkosowski@smart-system.eu
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia (25-06-2018).