Przemysł obronny i lotniczy

Przemysł zbrojeniowy i lotnictwo

Wymogiem rynku lotniczego i obronnego jest, aby wszystkie części były znakowane w celu zapewnienia indentyfikacji podczas procesu produkcyjnego.

Producenci komponentów dla przemysłu lotniczego znakują swoje produkty, aby je zidentyfikować, dodać instrukcje oraz umożliwić śledzenie i identyfikowalność. Coraz częściej wymagany jest kod 2D, aby spełnić standardy SAE AS9132 (lotnictwo) i MILS PEC 130 (obrona). Znakowanie laserowe nie zostało jeszcze zatwierdzone przez wiele firm lotniczych dla krytycznych komponentów, które znakowane są nadal metodą mikroudarową.