Zabezpieczenia

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Oznaczenia na rynku zabezpieczeń.

Prawidłowa identyfikacja i znakowanie zapewniają ochronę wizerunku marki, a także chronią konsumentów przed podrabianiem i wprowadzaniem w błąd.

Zastosowania takie jak produkcja kart identyfikacyjnych, znakowanie zwierząt gospodarskich i znaczniki bezpieczeństwa linii lotniczych są zoptymalizowane pod kątem znakowania laserowego.