Motoryzacja

Przemysł motoryzacyjny

Lasery przemysłowe dla sektora automotive.

Dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego często są zobowiązani do znakowania swoich komponentów zgodnie z normami branżowymi, takimi jak AIMDPM-1-2006 oraz wymaganiami stawianymi przez producentów. Lasery są często używane do znakowania elementów sterujących w samochodzie, aby uzyskać trwały znak o wysokiej rozdzielczości.