Narzędzia medyczne

Narzędzia medyczne, sprzęt

Wszystkie wyroby medyczne i narzędzia muszą być trwale oznakowane, aby ułatwić ich identyfikację.

Producenci komponentów do wyrobów medycznych znakują swoje produkty, aby je zidentyfikować, dodać instrukcje oraz umożliwić śledzenie i identyfikowalność. Standardy branżowe opracowane przez organizacje takie jak GS1 są wdrażane w całej branży. Lasery są w stanie tworzyć ślady na powierzchni o małej głębokości, dzięki temu ułatwiają utrzymanie higieny.